Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208267 Website, Online 11479 | Đăng nhập 

Khoa Sư phạm thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội phấn đấu trở thành một cơ sở hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia giáo dục và nhà giáo chất lượng cao cho mọi bậc học, đồng thời triển khai nghiên cứu, truyền bá về khoa học giáo dục, bằng cách tập trung sự cộng tác chặt chẽ của các nhà giáo giàu kinh nghiệm và các chuyên gia giáo dục hàng đầu trong nước, tiếp thu những tinh hoa của các nền khoa học giáo dục các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời khai thác và phát huy truyền thống của nền giáo dục Việt Nam.

Qua sản phẩm đào tạo và nghiên cứu của mình Khoa Sư phạm sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển nền giáo dục nước nhà, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng một xã hội học tập hiện đại, nhằm thực hiện mục tiêu chung: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, và văn minh.

Khoa Sư phạm có nhiệm vụ là triển khai một mô hình đào tạo giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục chất lượng cao, trong đó việc đào tạo giáo viên được tiến hành theo mô hình 3+1 và 4+1, kết hợp sức mạnh tổng hợp của toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, Khoa còn có nhiệm vụ đào tạo giáo viên chất lượng cao cung cấp cho các trường đại học, cao đẳng, phổ thông và có chức năng đào tạo cán bộ quản lí giáo dục và cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ở bậc đại học và sau đại học - một nhiệm vụ đặc thù của Khoa giáo dục (Faculty of Education).

1. Mô hình 3+1: 3 năm đào tạo kiến thức cơ bản tại các trường thành viên của ĐHQGHN, và 1 năm đào tạo kiến thức nghiệp vụ sư phạm, giáo dục tại Khoa Sư phạm.

2. Mô hình 4 +1: đào tào 1 năm kiến thức nghiệp vụ, thực tập sư phạm cho những đối tượng đã tốt nghiệp 1 trường đại học.

Khoa Sư phạm có đội ngũ cán bộ, giảng viên và viên chức năng động, sáng tạo,giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu. Tổng số cán bộ, giảng viên và viên chức của Khoa gồm 50 người, trong đó:

* Số cán bộ, công chức, viên chức cơ hữu là 25,

* Giảng viên : 14, trong đó: Giáo sư, Phó giáo sư: 2, Tiến sĩ : 6, Thạc sĩ: 7

* Giảng viên thỉnh giảng: 35, trong đó: Giáo sư: 4, Phó giáo sư: 7, Tiến sĩ: 24

Từ năm 1999, Khoa Sư Phạm, ĐHQG HN thiết lập ngoại giao cộng tác với nhiều trường Đại học và Viện nghiên cứu lớn trên thế giới như: Chulalongkorn University (Thái Lan), Chiba University, Hiroshima University (Nhật Bản), California State at Fullerton, University of Oregon at Eugene, San Joe City College ( Hoa Kỳ) ....

Hiện nay, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với Đại học New England (úc) tổ chức đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục do Đại học New England (Australia) giảng và cấp bằng. Khoá học được Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học New England (Australia) tài trợ một phần kinh phí.

Mục tiêu trong những năm tới của Khoa Sư Phạm là phấn đấu trở thành Trường Giáo dục, thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. (College of Education, hoặc School of Education), với sứ mạng là đào tạo giáo viên, cán bộ Quản lí giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục chất lượng cao hàng đầu trong cả nước.

 

 

Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (12790)

ĐH Quốc gia Hà Nội - Khoa Sư phạm
- Địa chỉ: Khoa sư phạm, nhà G7, ĐHQGHN, 144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 7547969
- Website: www.eduf.vnu.edu.vn

 
www.adcduhoc.vn
CONG TY TU VAN DU HOC QUOC TE ADC
www.training.hafi.com.vn
Công ty TNHH Đào Tạo - Tư vấn và phát triển nguồn nhân lực HAFI

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA -LTĐH
www.EQuest.edu.vn
Học Viện Đào Tạo EQuest
smartenglish.com.vn
Trung tâm ngoại ngữ Đà Nẵng

ĐH Quảng Bình
www.iph.edu.vn
IPH Educcation
hoctienganh.net.vn
Trung tâm Anh ngữ IGIS
www.1084.com.vn/web/aels
Trường Ngoại ngữ - Á Âu (AELS)
www.v-link.com.vn
Công ty cổ phần V-link

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2023 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam