Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208219 Website, Online 20968 | Đăng nhập 

Ngày 19/05/1992, Trường Cao cấp Công đoàn được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định đổi tên thành Trường Đại học Công đoàn. Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
       Hiện nay, trường đã có: 03 chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, 08 ngành đào tạo trình độ đại học, 03 ngành đào tạo đại học bằng II, 03 ngành đào tạo cao đẳng, 02 ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, 03 ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, 02 ngành trung cấp chuyên nghiệp. Nhà trường đang tiếp tục xây dựng đề án đào tạo thạc sỹ ngành Xã hội học. Tổng quy mô sinh viên hệ chính quy và không chính quy hàng năm của Trường là hơn 15.000 sinh viên. Ngoài ra, Trường còn đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng, tập huấn cho hàng ngàn cán bộ Công đoàn hàng năm. Bên cạnh đó, hàng năm, Trường đã tham gia đào tạo trình độ đại học chính quy cho sinh viên Lào và đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.
       Trường Đại học Công đoàn đã thiết lập quan hệ hợp tác với Học Viện Quan hệ lao động Trung Quốc; Học Viện Lao động và Quan hệ xã hội Liên Bang Nga; tổ chức ILO; trường Đại học Carlifornia, Mỹ; Viện FES (Đức) và một số nước khác.
Với những kết quả đạt được, Nhà trường vinh dự được 5 lần đón Bác Hồ về thăm và được Nhà nước tặng thưởng :

- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1981)
- Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1991)
- Huân chương Độc lập hạng Hai (năm 2001)
- Huân chương Lao động hạng Nhất của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (năm 2001)
- Huân chương Lao động hạng Ba về hoạt động Công đoàn cơ sở (năm 2001)
- Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2006)
- Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công đoàn trường (năm 2007)
- Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) (năm 2011).

I. THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
1. Đào tạo cao học.

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Quản trị kinh doanh.
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp đại học hệ tập trung và hệ không tập trung thuộc khối ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Bảo hộ lao động.
- Thời gian đào tạo: Đào tạo tập trung: 2 năm
Đào tạo không tập trung: 3 năm
- Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lí nguồn nhân lực, Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ chuyên ngành Quản lí an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2007 đến tháng 6/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 05 khóa tập trung với 278 học viên.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.
- Kiến thức - kỹ năng: Ch¬ương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đảm bảo cho học viên đ¬ược bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở trình độ đại học; tăng cư¬ờng kiến thức liên ngành; có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo. Trong những tr¬ường hợp cần thiết, phần kiến thức ở trình độ đại học đư¬ợc nhắc lại nhưng không quá 5% thời l¬ượng quy định cho mỗi học phần.
- Trình độ năng lực ngoại ngữ: Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung.

2. Đào tạo đại học chính quy
2.1. Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration)

- Mã tuyển sinh: D52340101
- Khối thi: A, D1, A1.
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân QTKD
- Kết quả đào tạo: Từ năm 1992 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 20 khóa với 9745 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh.
- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2.2. Ngành Bảo hộ lao động (Labour Protection)

- Mã tuyển sinh: D52850201
- Khối thi: A , A1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư bảo hộ lao động
- Kết quả đào tạo: Từ năm 1992 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 20 khóa với gần 2.000 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ sở và chuyên ngành an toàn vệ sinh lao động, có khả năng ứng dụng kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống.
- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành có kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường lao động trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp. Có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập và sáng tạo; có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc: An toàn - Vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. Cán bộ có nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Bảo hộ lao động. Kiểm tra Bảo hộ lao động của Công đoàn. Thanh tra Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động.

2.3. Ngành Xã hội học (Sociology)

- Mã tuyển sinh: D52310301
- Khối thi: C, D1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Xã hội học
- Kết quả đào tạo: Từ năm 1997 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được15 khóa với trên 2.000 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo: Có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội. Nắm vững phương pháp luận và kiến thức cơ bản về xã hội học, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp.
- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng vận dụng kiến thức xác hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng.
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và các cơ quan đơn vị khác với khả năng tham gia tư vấn cho việc quản lý đơn vị.

2.4. Ngành Công tác xã hội (Social work)

- Mã tuyển sinh: D52760101
- Khối thi: C, D1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Công tác Xã hội
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2004 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 09 khóa với hơn 1.000 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có tinh thần say mê yêu nghề, năm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề Công tác xã hội.
- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ xã hội và nâng cao năng lực con người.
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và tư); làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hóa, môi trường, ...; làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội.


2.5. Ngành Kế toán (Accounting)

- Mã tuyển sinh: D52340301
- Khối thi: A, D1, A1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2006 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 07 khóa tập trung với khoảng 2.800 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, qui trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh.
- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về công tác kế toán trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp từ khâu lập chứng từ kế toán, vào sổ kế toán và tổng hợp báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp. Có khả năng phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản lý.
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán.


2.6. Ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance and Banking)

- Mã tuyển sinh: D52340201
- Khối thi: A, D1, A1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2006 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 07 khóa tập trung với khoảng 2.800 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính - ngân hàng.
- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, có khả năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng, có thể làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ, biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào rèn luyện thực tiễn ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp.


2.7. Ngành Quản trị nhân lực (Human Resources Management)

- Mã tuyển sinh: D52340404
- Khối thi: A, D1, A1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị nhân lực
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2008 đến tháng 9/2012, Nhà trường đang đào tạo được 04 khóa tập trung với 639 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo: Nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và nghệ thuật về quản trị nhân lực trong nền kinh tế thị trường; các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực và khả năng đưa ra các quyết định điều hành nhân lực trong các tổ chức.
- Về kiến thức - kỹ năng: Phát hiện vấn đề, phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về quản trị nhân lực; tư vấn, hoạch định các chính sách quản trị nhân lực; lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng, củng cố, duy trì và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tổ chức
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân với tư cách là nhà quản trị, quản lý nhân lực


2.8. Ngành Luật (Law)

- Mã tuyển sinh: D52380101
- Khối thi: C, D1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học Cử nhân Luật
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2009 đến tháng 9/2012, Nhà trường đang đào tạo được 04 khóa với 650 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lỹ và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề trong lĩnh vực pháp luật
- Về kiến thức - kỹ năng: Kỹ năng tư vấn, khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các tình huống pháp lỹ xảy ra trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các tình huống liên quan đến quan hệ lao động
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong tổ chức Công đoàn, trong cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các văn phòng luật sư, các trung tâm tư vấn pháp luật; làm chuyên gia pháp lý trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.


3. Đào tạo đại học bằng hai.

- Ngành đào tạo: Xã hội học; Quản trị kinh doanh; Bảo hộ lao động; Công tác xã hội; Quản trị nhân lực; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Luật.
- Đối tượng tuyển sinh: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, không chính quy ( tại chức, chuyên tu, từ xa, mở rộng …)
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.
- Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã đào tạo được 1 lớp với hơn 100 sinh viên đã tốt nghiệp và hiện đang tuyển sinh khóa mới.
- Mục tiêu đào tạo; kiến thức - kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.


4. Đào tạo đại học vừa làm vừa học.

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh; Xã hội học; Công tác xã hội; Bảo hộ lao động; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Tại chức
- Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 54 lớp với 4.727 sinh viên là công nhân viên chức lao động.
- Mục tiêu đào tạo; kiến thức - kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.


5. Đào tạo liên thông lên đại học, cao đẳng.
5.1. Từ trung cấp lên đại học.

- Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp trung cấp thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Có ít nhất 3 năm làm việc gắn bó với môn được đào tạo
- Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó
- Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 32 lớp với khoảng 2.811 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo; kiến thức - kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.


5.2. Từ Cao đẳng lên Đại học.

- Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh nếu hạng khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu bằng trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.
- Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 18 lớp với khoảng gần 1394 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo; kiến thức - kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học hệ đại học của chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.


5.1. Từ trung cấp lên cao đẳng.

- Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh nếu hạng khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu bằng trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên
môn được đào tạo
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.
- Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 18 lớp với khoảng gần 1278 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo; kiến thức - kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học hệ cao đẳng của chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.

6. Đào tạo cao đẳng chính quy.

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Xét theo kết quả thi Đại học
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2010 đến tháng 9/2012, Nhà trường đang đào tạo được 02 khóa với 815 sinh viên.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân cao đẳng có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội; trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh tế, pháp luật, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Tài chính - Ngân hàng.
- Kiến thức - kỹ năng: Kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính - ngân hàng; có kỹ năng phân tích, hoạch định, giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đã được đào tạo.
- Trình độ ngoại ngữ: Hoàn thành chương trình tiếng Anh cơ bản 1, 2, 3 và tiếng Anh chuyên ngành.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; các tổ chức kế toán, kiểm toán, tài chính, các ngân hàng thương mại…
- Khả năng học tập tiếp tục của học sinh: Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, sinh viên có thể thi liên thông lên đại học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


7. Đào tạo trung cấp chính quy.

- Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán.
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2007 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 6 khóa với hơn 2.000 học sinh.
- Mục tiêu đào tạo: Nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh tế, pháp luật, Kế toán và Tài chính - Ngân hàng.
- Kiến thức và kỹ năng: Người học có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về công tác kế toán trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; có khả năng phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản lý.
- Trình độ ngoại ngữ: Chương trình B tiếng Anh.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng của các chi nhánh ngân hàng...
- Khả năng học tập tiếp tục của học sinh: Sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, học sinh có thể thi liên thông lên cao đẳng và đại học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Đào tạo bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn.

- Đào tạo ngắn hạn theo từng phần chương trình: Nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác đối với những cán bộ đã tốt nghiệp đại học hoặc không có điều kiên học dài hạn. Những cán bộ được đào tạo từng phần, kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ, chứng nhận đã qua chương trình đào tạo. Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã đào tạo được 123 lớp Đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn với khoảng 10.000 người ; 7 lớp văn hóa quần chúng với khoảng 350 người.
- Bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn: Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã mở nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn cho các đối tượng là cán bộ thuộc các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất; các Ban thuộc Tổng Liên đoàn và đã đào tạo với hàng vạn cán
bộ làm công tác công đoàn.


9. Đào tạo quốc tế.
9.1. Cán bộ Công đoàn Lào

- Từ năm 1979 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được: Hệ đại học 12 khóa là 58 người; đào tạo ngắn hạn 14 khóa là 325 người; trung cấp 2 khóa là 48 người; đào tạo, bồi dưỡng tại Lào là 300 người.

9.2. Cán bộ Công đoàn Campuchia


- Từ năm 1981 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã đào tạo được: Hệ đại học 3 khóa là 12 người; hệ trung cấp, ngắn hạn 8 khóa: 200 người; đào tạo cấp tốc tại Campuchia khoảng 1.500 người.

II. THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

Từ năm 1992 đến tháng 9/2012, công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã đạt được những kết quả sau:
- 06 đề tài cấp Nhà nước (chủ trì 3, tham gia 3)
- 01 dự án cấp Nhà nước
- 29 đề tài, dự án cấp Bộ, Tổng Liên đoàn, Thành phố
- 209 đề tài cấp cơ sở
- 433 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
- 81 giáo trình, sách, tài liệu tham khảo
- 07 cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học
- 77 số thông tin khoa học.

III. THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÍ.

Tổng số cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường hiện nay là 294 người. Trong đó:
1. Đội ngũ giảng viên.
- Tổng số: 199 người. Gồm: 04 Phó Giáo sư; 48 Tiến sĩ, nghiên cứu sinh; 152 Thạc sĩ, học viên cao học. Ngoài ra, Nhà trường còn có đội ngũ giảng viên kiêm chức, cộng tác viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học gần 200 người.
2. Cán bộ quản lí và nhân viên.
- Tổng số: 95 người. Gồm: 47 cán bộ quản lí; 48 nhân viên.


IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT.
1. Diện tích đất, cơ sở đào tạo.

- Tổng diện tích đất Nhà trường sử dụng là 2,1 ha. Trong đó gồm: 70 phòng học (7.520 m2); 02 hội trường (1.000 m2); 04 phòng máy vi tính, 01 phòng học ngoại ngữ (942 m2); 01 thư viện (1.714m2); 01 phòng thực tập, thực hành (120m2); 247 phòng kí túc xá (14.287m2); 01 nhà ăn sinh viên (7,93m2/sinh viên); 01 Nhà thi đấu đa năng (1.625m2); 01 sân vận động (3.056m2).
- Hiện trường đang tiến hành xây dựng cơ sở 2 với diện tích gần 28ha tại xã Giai Phạm, Huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên.

2. Trang thiết bị học tập.

- Hiện nay, Nhà trường đã đầu tư được 70 phòng học với hệ thống máy chiếu hiện đại; 01 thư viên với số đầu sách gần 8.300 cuốn; 02 phòng máy vi tính với gần 300 máy tính có kết nối internet; 01 phòng học ngoại ngữ với các thiết bị hiện đại; 01 phòng thực tập, thực hành với hơn 100 bộ thiết bị thực hành.

V. THÔNG TIN VỀ TÀI CHÍNH.

1. Mức thu học phí.
- Đối với Đại học: 340.000 đồng/ tháng
- Đối với Cao đẳng: 280.000 đồng/ tháng
2. Nguồn thu (theo dự toán lập cho năm học 2011 - 2012).
- Ngân sách nhà nước cấp hằng năm: 21.130.000.000 đồng
- Thu tại trường: 45.181.000.000 đồng. Gồm:
+ Thu học phí, lệ phí: 28.313.000.000 đồng
+ Liên kết đào tạo: 16.867.000.000 đồng.
3. Phần chi.
- Ngân sách nhà nước cấp chi theo mục lục ngân sách.
- Nguồn thu tại trường:
+ Chi tăng cường cơ sở vật chất: 35%
+ Chi cho giảng dạy: 35%
+ Chi cho tuyển sinh: 8%
+ Chi quản lý và các khoản chi hoạt động nhà trường: 22%

VI. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2010 - 2020.

1. Xây dựng Trường Đại học Công đoàn trở thành.
- Trường đại học đa ngành, đa cấp (đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân); vừa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tổ chức Công đoàn, vừa đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.
- Trung tâm nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn.
2. Củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng đáp ứng yêu cầu của trường đại học chính quy hiên đại.
3. Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, hoàn thiên hệ thống quy chế.
4. Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
5. Đẩy mạnh và phát triển có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo , nghiên cứu khoa học.
 

 
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (4678)

Trường Đại Học Công Đoàn
- Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn - Đống Đa
- Điện thoại: 043.8517274 - Fax: 043.8517084
- Website: www.dhcd.edu.vn

 
www.kent.edu.vn
Trường CĐ Quốc tế KENT

ĐH Dân lập Cửu Long
: www.is.vnu.edu.vn
Khoa Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội
www.saigonact.edu.vn
TRƯỜNG CĐ VHNT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

Học viện thời trang London LCFS

TRƯỜNG TH VĂN THƯ LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG II

ĐH Y dược TPHCM

CĐ Sư phạm Trung ương
www.truongtinhocvienthong.edu.vn
Trường trung cấp CNTH viễn thông
www.ktktvantuong.edu.vn
TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KT-KT VẠN TƯỜNG

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2021 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam