Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208218 Website, Online 17645 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (12470)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

 
www.bsneu.edu.vn
ĐHKTQD - VQTDN
www.brainboxvn.com
Brainbox Vietnam
evergreen.edu.vn
Trung tâm Anh ngữ Evergreen English Center
www.ttnnhuflit.com
Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học HUFLIT
www.cbam.edu.vn
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
www.citd.edu.vn
Trung tâm Phát triển CNTT

Học viện Hành chính Quốc gia (phía nam)
bangvietnam.com
Bảng Việt Nam
www.idecaf.gov.vn
Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp - IDEDAF
www.aftc.vn
Công Ty TNHH Đào Tạo Tư Vấn và Đầu Tư AFTC

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2021 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam