Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208251 Website, Online 1584 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (13948)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

 

ĐH Nông nghiệp I
www.vieca.org.vn
Liên Hiệp Tư Vấn Du Học Việt Nam - VIECA

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

ĐH Đà Nẵng - CĐ Công nghệ thông tin

CĐ Y tế Khánh Hòa
ahc.edu.vn
Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Á Châu

ĐH Mỏ địa chất

CĐ Công nghiệp Sao Đỏ

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học Vinhempich

Công ty CP đầu tư và xây dựng 579

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2022 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam