Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 208265 Website, Online 6154 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (14277)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

 
www.ifs.edu.vn
VIỆN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN

CĐ Y tế Hà Tĩnh
www.hcmut.edu.vn
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
www.vxc.vn
Trường trung cấp kỹ thuật Vạn Xuân

Văn phòng tư vấn du học AIT
www.training.vnlamp.com
Trung tâm tin học VNLAMP

Trung Tâm Tin Học Cho Người Khiếm Thị - Sao Mai
www.tuaf.edu.vn
ĐH Nông Lâm - Thái Nguyên

CĐ Đông Á

CĐ Tài chính hải quan

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Gõ là đi | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Doanh nhân Kết nối | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2023 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam