Trang chủ | Tin Doanh nghiệp | Đăng ký Web
Hướng dẫn | Liên hệ | 207964 Website, Online 2913 | Đăng nhập 

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (10005)

Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website: www.due.edu.vn

www.ajc.edu.vn
Học viện Báo chí - tuyên truyền
www.puf.edu.vn
Trung tâm Đại học Pháp - PUF

CƠ SỞ NHẬT NGỮ XỨ MẶT TRỜI MỌC (SRJC)

Trường Múa TPHCM
www.inpro.vn
Trung tâm Đào tạo Quản trị kinh doanh

CĐ Sư phạm Tuyên Quang
www.viettriduhoc.com
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Việt Trí

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THẾ GIỚI
www.trolygiamdoc.com
Trường Đào Tạo Nhân Lực Cấp Cao PIONEER

Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Phần mềm Việt Nam | Vào Đọc | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP | Ảnh Plus
www.Web1080.com & www.Web1080.vn - Copyright(c) 2019 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam